Εκμάθηση γερμανικών

  Στο Μπίλεφελντ υπάρχουν πολλές δυνατότητες για εκμάθηση των γερμανικών.

  Μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα ένταξης, μαθήματα γλώσσας σχετικά με το επάγγελμά σας ή μαθήματα γλώσσας για σπουδές.

  Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

  Τα μαθήματα ένταξης και αλφαβητισμού αποτελούνται από ένα γλωσσικό μέρος και από ένα μέρος προσανατολισμού, και περιλαμβάνουν αρκετές εκατοντάδες ώρες διδασκαλίας.
  Περισσότερες πληροφορίες για μαθήματα ένταξης και αλφαβητισμού θα βρείτε εδώ (μαθήματα ένταξης) και εδώ (μαθήματα αλφαβητισμού).

  BAMF: Οπτική παρουσίαση των μαθημάτων ένταξης
  BAMF: Αναζήτηση μαθημάτων ένταξης

  dito: Ψηφιακό εργαλείο πληροφοριών για γλώσσα και εργασία

  Μαθήματα ένταξης για νέους (18-27 ετών)

  Στο Μπίλεφελντ προσφέρονται επίσης μαθήματα ένταξης ειδικά για νέους και νεαρούς ενήλικες.
  Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα ένταξης για νέους και νεαρούς ενήλικες θα βρείτε εδώ.

   

  Μαθήματα για γονείς και γυναίκες

  Στα μαθήματα για γυναίκες και γονείς συζητούνται σημαντικά θέματα όπως το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα για γονείς και γυναίκες θα βρείτε εδώ (για γονείς) και εδώ (για γυναίκες).

   

  Μαθήματα γερμανικής γλώσσας σχετικά με το επάγγελμα (DeuFöV)

  Μετά το μάθημα ένταξης, μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα DeuFöV (επίπεδα A2, B1, ενδιάμεσο B2, B2, C1 και ειδικά μαθήματα όπως για ακαδημαϊκά ιατρικά επαγγέλματα, παραϊατρικά επαγγέλματα και τεχνικά επαγγέλματα).

  Περισσότερες πληροφορίες για μαθήματα γερμανικής γλώσσας σχετικά με το επάγγελμα θα βρείτε εδώ.

   

  Μαθήματα γλώσσας για εργαζομένους και επαγγελματικά καταρτιζόμενους

  Η συμμετοχή παράλληλα με την εργασία ή την επαγγελματική κατάρτιση είναι επίσης δυνατή για τους εργαζομένους και όσους παρακολουθούν επαγγελματική κατάρτιση. Δικαίωμα συμμετοχής στα μαθήματα μπορείτε να λάβετε από το BAMF. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων εντός ορισμένων εισοδηματικών ορίων.
  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το BAMF, την Οργανισμός Απασχόλησης (Agentur für Arbeit) ή το Κέντρο Απασχόλησης Arbeitplus  στο Μπίλεφελντ.

  Οργανισμός Απασχόλησης (Agentur für Arbeit): Πληροφορίες για την προώθηση της γλώσσας

   

  Μαθήματα γερμανικών για πρόσφυγες στο Πανεπιστήμιο του Μπίλεφελντ

  Το Πανεπιστήμιο του Μπίλεφελντ προσφέρει δωρεάν μαθήματα σε πρόσφυγες, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για σπουδές ή έχουν ήδη σπουδάσει στη χώρα καταγωγής τους. Οι προϋποθέσεις είναι το δικαίωμα πρόσβασης στην ανώτατη/ανώτερη εκπαίδευση, η απόδειξη της διαμονής και του καθεστώτος πρόσφυγα καθώς και η απόδειξη παρακολούθησης ενός πρώτου μαθήματος γλώσσας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μαθήματα γερμανικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο θα βρείτε εδώ.

  Μαθήματα γερμανικών στο πανεπιστήμιο

  Μαθήματα γερμανικών στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Bielefeld

   

  Καθηγητές plus

  Το πρόγραμμα καθηγητές plus (Lehrkräfte Plus) απευθύνεται κυρίως σε πρόσφυγες εκπαιδευτικούς, καθώς και σε εκπαιδευτικούς από μη ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα αποτελείται από τα εξής μέρη:

  • Εντατικά μαθήματα γερμανικών (επιτυχής εξέταση TestDaF / C1)
  • Παιδαγωγικά/διαπολιτισμικά προσόντα
  • Ειδική διδακτική
  • Πρακτική εμπειρία σε σχολείο υπό την επίβλεψη καθηγητή ως μέντορα
  • Συμβουλές για τις προοπτικές σταδιοδρομίας σε σχολικό πλαίσιο

  Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

   

  Οι γλωσσικές συναντήσεις για μετανάστες με ανάγκες γλωσσικής υποστήριξης  απευθύνεται σε άτομα που έχουν ήδη αποκτήσει τις πρώτες βασικές γνώσεις της γερμανικής γλώσσας. Γλωσσικές συναντήσεις σε κοινοτικό, δημοτικό επίπεδο γίνονται σε πολλά μέρη στο Μπίελεφελντ και τέτοιες συναντήσεις προσφέρουν διάφοροι φορείς όπως ο δήμος, η Διακονία, η Ευαγγελική εκκλησία. Αυτοί είναι οι παρακάτω: AWO, Diakonie Verband Brackwede, Diakonie Bielefeld, Caritas, Gesellschaft für Sozialarbeit, Evangelischer Kirchenkreis. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις γλωσσικές συναντήσεις θα βρείτε στην ιστοσελίδα: dito.

   

   

  Το «Κέντρο Αρμοδιότητας Εργασίας και Γλώσσας» προέρχεται από μία συνεργασία μεταξύ της REGE mbH και της AWO και δημιουργήθηκε στο Μπίελεφελντ με εντολή του Κέντρου Εργασίας (Jobcenters Arbeitplus). Η ανάθεση στο «Κέντρο Αρμοδιότητας Εργασίας και Γλώσσας» γίνεται μέσω του Κέντρου Εργασίας (Jobcenter). Η προσφορά είναι για άτομα που έχουν ανάγκη γλωσσικής υποστήριξης και είναι πάνω από 18 χρονών. Η προσφορά αυτή περιλαμβάνονται εκτός από τον Συντονισμό μαθημάτων γλώσσας για την πόλη του Μπίελεφελντ και μία συνολική και ολοκληρωμένη υποστήριξη ενσωμάτωσης για αυτούς που συμμετέχουν. Στα δύο κέντρα που βρίσκονται στις παρακάτω διευθύνσεις: Otto-Brenner-Straße 247 και Gadderbaumer Straße 3, η REGE mbH προσφέρει σε αυτούς που συμμετέχουν τα παρακάτω: καφετέριες ως χώρους ένταξης, εργαστηριακά μαθήματα, συμβουλευτική βοήθεια, γλωσσική εξάσκηση, προσφορές μάθησης κτλ.

  REGE mbH | Κέντρο Αρμοδιότητας Εργασίας και Γλώσσας
  Otto-Brenner-Straße 247
  33604 Bielefeld
  Tel.: 0521 9622-195

  Κέντρο Αρμοδιότητας Εργασίας και Γλώσσας

  Περαιτέρω πληροφορίες:

  Goethe Institut
  BAMF

  Γερμανικά online:

  50 languages (App)

  Deutsche Welle interaktiv

  Jicky – Deutsch lernen für Flüchtlinge

  Ankommen

  Deutsch lernen (Sprachnudel.de)

  Lingolia ( Grammatik Die Grammatik oder auch Sprachlehre bezeichnet in der Sprachwissenschaft jede Form einer systematischen Sprachbeschreibung. Dabei steht der Begriff der Grammatik einmal für das Regelwerk selbst, auf der anderen Seite aber auch für die Theorie über eine bestimmte Sprache oder Sprachfamilie. )

  Reverso (Übersetzer)

  Pons (Wörterbuch & Vokabeltrainer)

  Languageguide (Bildwörterbuch)

  Learn German (Vokabel-Videos)