Οικονομική βοήθεια

  Αν δεν εργάζεστε και δεν έχετε δικούς σας οικονομικούς πόρους, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για βοήθεια.

  Ανάλογα με το στάτους της διαμονής σας, δικαιούστε διάφορες παροχές.

  Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των παροχών που δικαιούστε σε περίπτωση ανάγκης.

  Άτομα με άδεια διαμονής (Aufenthaltserlaubnis) και το ακόλουθο δικαίωμα να διαμένουν στη Γερμανία, τα οποία κατά τα τελευταία δύο χρόνια απασχολήθηκαν για τουλάχιστον 12 μήνες με υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, έχουν – όπως και οι Γερμανοί πολίτες – σύμφωνα με τον 3ο τόμο του Κοινωνικό Κώδικα (SGB III) δικαίωμα να λάβουν Παροχές Ανεργίας I (ALG I). Το ποσό των πληρωμών εξαρτάται από τα προηγούμενα εισοδήματα.

  Οι λήπτες των παροχών δικαιούνται περαιτέρω βοήθειες, όπως το Πάσο του Μπίλεφελντ (Bielefeld-Pass) ή υπηρεσίες / παροχές από το Πακέτο Εκπαίδευσης και Συμμετοχής (BuT).

  Μπορείτε να λάβετε το ALG I μόνο αν είστε δηλωμένοι ως άνεργοι. Πρέπει να εμφανισθείτε αυτοπροσώπως στoν Οργανισμό Απασχόλησης το αργότερο 3 μήνες πριν από τη λήξη της σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ισχύει προθεσμία 3 ημερών.

  Οργανισμός Απασχόλησης του Μπίλεφελντ
  Werner-Bock-Str. 8
  33602 Bielefeld

  Οργανισμός Απασχόλησης του Μπίλεφελντ

  Υπήκοοι της ΕΕ: Υπήκοοι της ΕΕ, Οι οποίοι δεν εργάζονται ούτε εργάστηκαν ήδη στη Γερμανία, δεν δικαιούνται κοινωνικές παροχές κατά τα πρώτα πέντε έτη. Ακόμη και εκείνοι που αναζητούν εργασία στη Γερμανία δεν δικαιούνται Παροχές Ανεργίας ΙΙ. Όσοι παρ’ όλα αυτά χρειάζονται κρατική υποστήριξη, πρέπει να την αιτηθούν στη χώρα καταγωγής τους.

  Πρόσφυγες και υπήκοοι τρίτων χωρών: Άτομα με άδεια προσωρινής διαμονής (Aufenthaltsgestattung) μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται μετά από τρεις μήνες εάν ο Οργανισμός Απασχόλησης και η Υπηρεσία Αλλοδαπών δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Όσοι έχουν άδεια προσωρινής διαμονής γενικά δεν δικαιούνται παροχές και υπηρεσίες του 2ου τόμου του Κοινωνικού Κώδικα (SGB II).

  Άτομα με άδεια διαμονής (Aufenthaltserlaubnis) δικαιούνται, ανάλογα με την κατηγορία της άδειας διαμονής, παροχές σύμφωνα με τον 2ο τόμο του Κοινωνικού Κώδικα (SGB II) ή έχουν πρόσβαση σε αυτές. Και στις δύο περιπτώσεις, το Κέντρο Εργασίας (Jobcenter) θα εξακριβώσει εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις.

  Από την λεγόμενη «συνήθης ανάγκη» (Regelbedarf) εξαρτάται πόσα χρήματα θα σας καταβάλλονται. Αυτή η συνήθης ανάγκη καθορίζεται χωριστά για κάθε πρόσωπο του νοικοκυριού.

  Το κέντρο εργασίας υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα στέγασης και θέρμανσης. Για αυτό, είναι σημαντικό, ο χώρος διαβίωσης να είναι «εντός αποδεκτών ορίων» (όσον αφορά το μέγεθος και το ύψος του ενοικίου).

  Για ενήλικες άνω των 25 ετών:

  Κέντρο Εργασίας Arbeitplus στο Μπίλεφελντ
  Zuwanderungsteam
  Herforderstr. 67
  33602 Bielefeld

  Κέντρο Εργασίας Arbeitplus στο Μπίλεφελντ

  Για νεαρούς ενήλικες κάτω των 25 ετών:

  Κέντρο Εργασίας για νέους στο Μπίλεφελντ
  Herforder Str. 71
  33602 Bielefeld

  Κέντρο Εργασίας για νέους στο Μπίλεφελντ

   

  Οι αιτούντες άσυλο στη Γερμανία λαμβάνουν παροχές σύμφωνα με τον Νόμο για την παροχή βοήθειας στους αιτούντες άσυλο (AsylbLG) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου και ενδεχομένως και μετά από την απόρριψη της αίτησής τους για άσυλο.

  Αυτή η οικονομική βοήθεια για την κάλυψη των βασικών αναγκών της καθημερινής ζωής μπορεί να ζητηθεί από την Κοινωνική Υπηρεσία (Sozialamt). Εκεί θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εύρος των παροχών και τις προϋποθέσεις.

  Μπορείτε να βρείτε τους υπεύθυνους και τις ώρες επικοινωνίας κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

  Δήμος του Μπίλεφελντ
  Υπηρεσία Πρόνοιας – Κοινωνική Υπηρεσία
  Niederwall 23
  33602 Bielefeld

  Υπηρεσία Πρόνοιας – Κοινωνική Υπηρεσία

  Το Πάσο του Μπίλεφελντ (Bielefeld-Pass) είναι ένα είδος πάσου σε μορφή πιστωτικής κάρτας. Με το Bielefeld Pass πληρώνετε μειωμένη τιμή για τη μηνιαία κάρτα λεωφορείων και τρένων (κοινωνικό εισιτήριο). Λαμβάνετε εκπτώσεις στα κολυμβητήρια του Μπίλεφελντ και έχετε δωρεάν είσοδο σε μουσεία του Μπίλεφελντ. Με το πάσο του Μπίλεφελντ μπορείτε να κάνετε χρήση της δομής δωρεάν φαγητού, του δωρεάν ρουχισμού, της Εταιρείας Προώθησης Εργασίας και Επαγγέλματος (GAB) και πολλά άλλα.

  Δικαιούστε το Πάσο Μπίλεφελντ αν λαμβάνετε κοινωνικές παροχές ή διαθέτετε περιορισμένο εισόδημα.

  Οίκος αλληλεγγύης
  Prinzenstr. 1
  33602 Bielefeld
  Τηλ.: 0521 3057551

  Πάσο του Μπίλεφελντ

  Ενημερωτικό δελτίο για το Πάσο του Μπίλεφελντ

  Επίδομα παιδιών

  Μπορείτε να αιτηθείτε επίδομα παιδιών από τη γέννηση των παιδιών μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.

  Υπήκοοι της ΕΕ έχουν δικαίωμα να λάβουν το επίδομα.

  Οι αιτούντες άσυλο έχουν δικαίωμα να λάβουν το επίδομα αν η απόφαση στο αίτημα ασύλου τους ήταν θετική.

  Οργανισμός Απασχόλησης – Οικογενειακό Ταμείο
  Werner-Bock-Str. 8
  33602 Bielefeld
  Τηλ.: 0800 4555530

  Οικογενειακό Ταμείο του Μπίλεφελντ

   

  Προσαύξηση λόγω παιδιών

  Μπορείτε να αιτηθείτε την προσαύξηση λόγω παιδιών αν το εισόδημα δεν αρκεί για να εξασφαλίσει τη διατροφή παιδιών έως 25 ετών που ζουν στο σπίτι των γονέων τους.

  Όμως: Δεν μπορείτε να ζητήσετε προσαύξηση λόγω παιδιών αν λαμβάνετε συγχρόνως κοινωνικό βοήθημα (Sozialhilfe) ή παροχές βάσει του νόμου για την παροχή βοήθειας στους αιτούντες άσυλο (AsylbLG).

  Οργανισμός Απασχόλησης – Οικογενειακό Ταμείο
  Werner-Bock-Str. 8
  33602 Bielefeld

  Οικογενειακό Ταμείο του Μπίλεφελντ

  Εκπαίδευση και συμμετοχή (BuT)

  Μπορείτε να αιτηθείτε παροχές για εκπαίδευση και συμμετοχή αν δικαιούστε επίδομα στέγασης, προσαύξηση λόγω παιδιών, Παροχές Ανεργίας II (ALG II), παροχές βάσει του νόμου για την παροχή βοήθειας στους αιτούντες άσυλο (AsylbLG) ή κοινωνικό βοήθημα (Sozialhilfe). Οι παροχές για εκπαίδευση και συμμετοχή καλύπτουν, για παράδειγμα, το κόστος σχολικών διαδρομών, σχολικών εκδρομών, φροντιστηρίου αλλά και μεσημεριανού φαγητού στο σχολείο ή στο νηπιαγωγείο. Γι’ αυτό η ανάλογη αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εγκαίρως.

  Υπηρεσία απασχόλησης νέων του Μπίλεφελντ
  Herforder Str. 71
  33602 Bielefeld

  Εκπαίδευση και συμμετοχή

  Γονικό επίδομα

  Με το βασικό γονικό επίδομα υποστηρίζονται οικογένειες στις οποίες η μητέρα και ο πατέρας μοιράζονται τη φροντίδα του παιδιού μετά τη γέννηση.

  Οι γονείς λαμβάνουν έτσι μια οικονομική αποζημίωση για την απώλεια αποδοχών, έως και 67 επί τοις εκατό του χαμένου καθαρού εισοδήματος.

  Γονείς, οι οποίοι δεν εργάζονταν πριν από τη γέννηση του παιδιού, λαμβάνουν γονικό επίδομα ύψους 300 €.
  Κατά κανόνα το γονικό επίδομα καταβάλλεται επί 12 μήνες.

  Υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας δικαιούνται γονικό επίδομα όταν ζουν ή εργάζονται στη Γερμανία.
  Αλλοδαποί υπήκοοι μπορούν να αιτηθούν γονικό επίδομα, όταν διαθέτουν τίτλο διαμονής ο οποίος τους δίνει το δικαίωμα εργασίας, ή ζουν μόνιμα στη Γερμανία.
  Οι αιτούντες άσυλο και οι διαβιούντες με καθεστώς ανοχής (Duldung) δεν δικαιούνται γονικό επίδομα.

  Δήμος του Μπίλεφελντ
  Υπηρεσία Νεότητας και Οικογένειας – Υπηρεσία Ανηλίκων

  Niederwall 23
  33602 Bielefeld

  Γονικό επίδομα

   

   

  Επίδομα στέγασης

  Το επίδομα στέγασης είναι μια επιδότηση του ενοικίου. Μπορείτε να ρωτήσετε στην Κοινωνική Υπηρεσία (Sozialamt) αν δικαιούστε επίδομα στέγασης.

  Αν λαμβάνετε παροχές βάσει του νόμου για την παροχή βοήθειας στους αιτούντες άσυλο (AsylbLG) ή Παροχές Ανεργίας II (ALG II) δεν δικαιούστε επίδομα στέγασης, επειδή τα έξοδα του ενοικίου περιλαμβάνονται ήδη στις παροχές αυτές.

  Πόλη του Μπίλεφελντ
  Υπηρεσία Προνοίας – Κοινωνική Υπηρεσία

  Niederwall 23
  33602 Bielefeld

  Επίδομα στέγασης