Κοινωνία και πολιτική

  Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον Γενικό Νόμο για την Ίση Μεταχείριση (AGG), για το δικαίωμα ψήφου στη Γερμανία και το Συμβούλιο Ένταξης.

   

  Ο στόχος του Γενικού Νόμου για την Ίση Μεταχείριση είναι η πρόληψη ή άρση των διακρίσεων λόγω προέλευσης, φύλου, θρησκείας, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικής ταυτότητας.

  Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες:

  Πώς για το νόμο AGG

  Ακόμα κι αν δεν έχετε γερμανική υπηκοότητα, μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά σε πολιτικές δραστηριότητες στη Γερμανία. Ανάλογα με το στάτους διαμονής σας, έχετε διάφορες δυνατότητες.

  Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ:

  Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για αλλοδαπούς

  Υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης για την ένταξη