Σπουδές

  Εάν θέλετε να ξεκινήσετε σπουδές σε ένα πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή εάν αναγκαστήκατε να διακόψετε τις πανεπιστημιακές σπουδές σας στην πατρίδα σας και τώρα θέλετε να τις ολοκληρώσετε εδώ, υπάρχουν διάφορες αρμόδιες αρχές στο Μπίλεφελντ.

   

  Οι φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και ορισμένες άλλες χώρες μπορούν να εισέλθουν στη Γερμανία χωρίς βίζα.
  Όλοι οι άλλοι αλλοδαποί φοιτητές, κατά κανόνα, χρειάζονται βίζα – ειδικά όταν θέλουν να παραμείνουν στη Γερμανία για περισσότερο από τρεις μήνες. Μετά από την είσοδο στη χώρα, η βίζα πρέπει να επιδειχθεί στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και να μετατραπεί σε άδεια διαμονής για λόγους σπουδών (Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken).

  Πανεπιστήμιο του Μπίλεφελντ – Γραφείο αλλοδαπών φοιτητών
  Universitätsstraße 25
  33615 Bielefeld
  Τηλ.: 0521/1066975
  Email: io@uni-bielefeld.de

  Γραφείο αλλοδαπών φοιτητών

   

  Πρόσφυγες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να διακόψουν τις σπουδές τους, μπορούν να τις συνεχίσουν στο πανεπιστήμιο του Μπίλεφελντ ή να ξεκινήσουν νέες σπουδές.

  Θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες εδώ:

  Πανεπιστήμιο του Μπίλεφελντ
  Συντονιστικό γραφείο για σπουδές προσφύγων
  Universitätsstraße 25
  33615 Bielefeld
  Τηλ.: 0521/106-67542
  Email: refugees@uni-bielefeld.de

  Συντονιστικό γραφείο του Πανεπιστημίου του Μπίλεφελντ

   

  Για αλλοδαπούς σπουδαστές και πρόσφυγες που είτε επιθυμούν να συνεχίσουν ή/και να ξεκινήσουν τις σπουδές τους, προσφέρεται ατομική συμβουλευτική στο Γραφείο Αλλοδαπών Σπουδαστών.
  Οι πρόσφυγες σπουδαστές επιβλέπονται επίσης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, και εάν έχουν ερωτήσεις ή προβλήματα, μπορούν να επικοινωνούν με τους εκεί υπεύθυνους επικοινωνίας.

  Τεχνικό Επαγγελματικό Ίδρυμα Μπίλεφελντ
  Γραφείο Αλλοδαπών Σπουδαστών
  Interaktion 1
  33619 Bielefeld
  Τηλ.: 0521/1067764
  Email: sandra.schoess@fh-bielefeld.de

  Γραφείο Αλλοδαπών Σπουδαστών του ΤΕΙ

  Στη βάση δεδομένων “Anabin” θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση του αλλοδαπού τίτλου εκπαίδευσής σας. Επιπλέον, το “Anabin” υποστηρίζει τις δημόσιες αρχές, τους εργοδότες και τα φυσικά πρόσωπα στην κατάταξη αλλοδαπών τίτλων σπουδών στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα.

  Anabin