Edukacja

  Tutaj znajdą Państwo wszystkie ważne informacje i ośrodki kontaktowe związane z możliwością kształcenia.

  Agencja Pracy pośredniczy w oferowaniu miejsc pracy i praktyki oraz udziela porad w zakresie wyboru zawodu. Oferuje ona także przegląd wolnych miejsc praktyk zawodowych i może pomóc przy poszukiwaniu pracy.

  Agentur für Arbeit
  Werner-Bock-Str. 8
  33602 Bielefeld

  Agencja Pracy

   

  Więcej informacji:

  Charakterystyka zawodów: Berufenet i Berufe

  Zainteresowania zawodowe: Planet Beruf

  Miejsca praktyk zawodowych i kształcenie dualne: Jobbörse

  Miejsca praktyk szkolnych: Kursnet

  Izba Przemysłowo-Handlowa (Industrie- und Handelskammer – IHK) skupia zawody przemysłowe i handlowe, a Izba Rzemieślnicza (Handwerkskammer – HWK) zawody rzemieślnicze.

  IHK i HWK to największe izby zawodowe w Niemczech. Inne zawody przynależą do innych izb, na przykład Izba Aptekarska (Apothekerkammer), Izba Weterynaryjna (Tierärztekammer), Izba Stomatologiczna (Zahnärztekammer), Izba Lekarska (Ärztekammer).

  IHK i HWK udzielają indywidualnych porad i pomagają w znalezieniu miejsca kształcenia lub zawodu pasującego do kompetencji i zainteresowań danej osoby.

  Przy poszukiwaniu miejsca kształcenia warto odwiedzić giełdę edukacyjną, targi edukacyjne i targi pracy.

  Wolne miejsca praktyk są publikowane w Internecie na stronach IHK i HWK.

  Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld
  Campus Handwerk 1
  33613 Bielefeld
  Tel. 0521 56080

  Izba Rzemieślnicza

   

  Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld
  Elsa-Brändström-Str. 1-3
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0521 554-0

  Izba Przemysłowo-Handlowa

  Agencja Zawodowa dla Młodzieży w Bielefeld wspiera młodych ludzi poniżej 25 roku życia w poszukiwaniu miejsca kształcenia lub miejsca pracy. Jest to wspólny projekt ośrodka pracy Arbeitplus Bielefeld oraz REGE mbh. Taka współpraca umożliwia zapobieganie niepotrzebnemu wydłużaniu ścieżek i dublowaniu porad. Agencja Zawodowa dla Młodzieży koncentruje się na potrzebach młodych ludzi.

  Można tutaj także złożyć wniosek o pomoc finansową, jak ALG II, świadczenia z tytułu kształcenia i udziału (BuT), wsparcie przy kształceniu zawodowym oraz stypendium BaföG dla uczniów.

  Jugendberufsagentur Bielefeld
  Herforder Straße 71
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0800 4 5555 00

  Agencja Zawodowa dla Młodzieży

  Miasto Bielefeld utworzyło dla młodych imigrantów od 16 roku życia, objętych obowiązkiem nauki w szkole zawodowej, międzynarodowe klasy wspierające w szkołach zawodowych w Bielefeld. Przyjmują one młodzież, której znajomość języka jest niewystarczająca, aby umożliwiać podjęcie nauki w standardowej klasie.

  Nauka w klasach wspierających obejmuje język niemiecki i podstawową znajomość matematyki, nauki o społeczeństwie i nauk przyrodniczych.

  W celu przygotowania do zawodu uczniowie mają zajęcia w warsztatach szkolnych i mogą także odbywać praktyki w zakładach pracy.

  Każda klasa korzysta ze wsparcia pracownika socjalnego REGE mbH.

   

  REGE mbH
  Herforder Str. 73
  33602 Bielefeld
  Tel. 0521 9622-314

  Rege

  KAUSA Servicestelle to placówka przeznaczona dla wszystkich młodych imigrantów oraz młodych uchodźców w Bielefeld.

  Jej oferta obejmuje między innymi:

  • konsultacje dla osób prowadzących własną działalność, małych i średnich przedsiębiorstw, młodych imigrantów, młodych uchodźców oraz ich rodziców
  • warsztaty orientacyjne i usamodzielniające dla młodych imigrantów i młodych uchodźców
  • warsztaty dla rodziców
  • tworzenie sieci mentorów
  • tworzenie kręgu znajomych dla osób prowadzących własną działalność/przedsiębiorców będących imigrantami
  • organizowanie międzynarodowej giełdy edukacyjnej

  REGE mbH
  Herforder Str. 73
  33602 Bielefeld
  Tel. 0521 9622-313

  Kausa Servicestelle

  W Bielefeld mogą Państwo odbyć naukę w różnych dziedzinach zawodowych. Miasto oferuje możliwość wyuczenia się 25 zawodów. Więcej informacji podano tutaj:

  Nauka w mieście

  Zawody wymagające nauki