Edukacja

  Tutaj znajdą Państwo wszystkie ważne informacje i ośrodki kontaktowe związane z możliwością kształcenia.

  Agencja Pracy pośredniczy w oferowaniu miejsc pracy i praktyki oraz udziela porad w zakresie wyboru zawodu. Oferuje ona także przegląd wolnych miejsc praktyk zawodowych i może pomóc przy poszukiwaniu pracy.

  Agentur für Arbeit
  Werner-Bock-Str. 8
  33602 Bielefeld

  Agencja Pracy

   

  Więcej informacji:

  Charakterystyka zawodów: Berufenet i Berufe

  Zainteresowania zawodowe: Planet Beruf

  Miejsca praktyk zawodowych i kształcenie dualne: Jobbörse

  Miejsca praktyk szkolnych: Kursnet

  Izba Przemysłowo-Handlowa (Industrie- und Handelskammer – IHK) skupia zawody przemysłowe i handlowe, a Izba Rzemieślnicza (Handwerkskammer – HWK) zawody rzemieślnicze.

  IHK i HWK to największe izby zawodowe w Niemczech. Inne zawody przynależą do innych izb, na przykład Izba Aptekarska (Apothekerkammer), Izba Weterynaryjna (Tierärztekammer), Izba Stomatologiczna (Zahnärztekammer), Izba Lekarska (Ärztekammer).

  IHK i HWK udzielają indywidualnych porad i pomagają w znalezieniu miejsca kształcenia lub zawodu pasującego do kompetencji i zainteresowań danej osoby.

  Przy poszukiwaniu miejsca kształcenia warto odwiedzić giełdę edukacyjną, targi edukacyjne i targi pracy.

  Wolne miejsca praktyk są publikowane w Internecie na stronach IHK i HWK.

  Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld
  Campus Handwerk 1
  33613 Bielefeld
  Tel. 0521 56080

  Izba Rzemieślnicza

   

  Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld
  Elsa-Brändström-Str. 1-3
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0521 554-0

  Izba Przemysłowo-Handlowa

  Agencja Zawodowa dla Młodzieży w Bielefeld wspiera młodych ludzi poniżej 25 roku życia w poszukiwaniu miejsca kształcenia lub miejsca pracy. Jest to wspólny projekt ośrodka pracy Arbeitplus Bielefeld oraz REGE mbh. Taka współpraca umożliwia zapobieganie niepotrzebnemu wydłużaniu ścieżek i dublowaniu porad. Agencja Zawodowa dla Młodzieży koncentruje się na potrzebach młodych ludzi.

  Można tutaj także złożyć wniosek o pomoc finansową, jak ALG II, świadczenia z tytułu kształcenia i udziału (BuT), wsparcie przy kształceniu zawodowym oraz stypendium BaföG dla uczniów.

  Jugendberufsagentur Bielefeld
  Herforder Straße 71
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0800 4 5555 00

  Agencja Zawodowa dla Młodzieży

  Miasto Bielefeld utworzyło dla młodych imigrantów od 16 roku życia, objętych obowiązkiem nauki w szkole zawodowej, międzynarodowe klasy wspierające w szkołach zawodowych w Bielefeld. Przyjmują one młodzież, której znajomość języka jest niewystarczająca, aby umożliwiać podjęcie nauki w standardowej klasie.

  Nauka w klasach wspierających obejmuje język niemiecki i podstawową znajomość matematyki, nauki o społeczeństwie i nauk przyrodniczych.

  W celu przygotowania do zawodu uczniowie mają zajęcia w warsztatach szkolnych i mogą także odbywać praktyki w zakładach pracy.

  Każda klasa korzysta ze wsparcia pracownika socjalnego REGE mbH.

   

  REGE mbH
  Herforder Str. 73
  33602 Bielefeld
  Tel. 0521 9622-314

  Rege

  KAUSA Servicestelle to placówka przeznaczona dla wszystkich młodych imigrantów oraz młodych uchodźców w Bielefeld.

  Jej oferta obejmuje między innymi:

  • konsultacje dla osób prowadzących własną działalność, małych i średnich przedsiębiorstw, młodych imigrantów, młodych uchodźców oraz ich rodziców
  • warsztaty orientacyjne i usamodzielniające dla młodych imigrantów i młodych uchodźców
  • warsztaty dla rodziców
  • tworzenie sieci mentorów
  • tworzenie kręgu znajomych dla osób prowadzących własną działalność/przedsiębiorców będących imigrantami
  • organizowanie międzynarodowej giełdy edukacyjnej

  REGE mbH
  Herforder Str. 73
  33602 Bielefeld
  Tel. 0521 9622-313

  Kausa Servicestelle

  W Bielefeld mogą Państwo odbyć naukę w różnych dziedzinach zawodowych. Miasto oferuje możliwość wyuczenia się 25 zawodów. Więcej informacji podano tutaj:

  Nauka w mieście

  Zawody wymagające nauki

   

  Mozaik gGmbH

  Hier bekommen Sie eine kostenlose Erstberatung zur Anerkennung ausländischer Berufs- und Studienabschlüsse.

  Mozaik gGmbH
  Herforder Str. 46
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0521 – 3297090

  Mozaik gGmbH

  Infoblatt offener Beratungstag

  Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld

  Die Handwerkskammer informiert zu Ausbildungsmöglichkeiten in handwerklichen Berufen.
  Es gibt auch eine Beratung zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Bei Bedarf erhalten Sie Informationen zu Ihren Qualifizierungsmöglichkeiten.

  Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld
  Campus Handwerk 1
  33613 Bielefeld
  Tel.: 0521 – 56080

  Handwerkskammer

   

  Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld

  Die Industrie- und Handelskammer (IHK) informiert zu Ausbildungsmöglichkeiten in den Bereichen Handel und Industrie.
  Bei der IHK gibt es eine kostenlose Beratung für die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Es wird auch geprüft, welchen gleichwertigen deutschen Abschluss es zu dem ausländischen Abschluss geben kann.

  Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld
  Elsa-Brändström-Str. 1-3
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0521 – 5540

  IHK Ostwestfalen

  International Office der Universität Bielefeld

  Das International Office der Universität Bielefeld betreut alle internationalen Studierenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Hier können Sie klären lassen, welche Bildungsabschlüsse aus Ihrem Heimatland in Deutschland anerkannt werden können und ob die Abschlüsse ausreichen, um in Deutschland (weiter) studieren zu können.

  Universität Bielefeld – International Office
  Universitätsstr. 25
  33615 Bielefeld
  Tel. (Sekretariat): 0521 – 1066975

  International Office

  dito: Digitales Informations-Tool für Sprache und Arbeit

  Informationen und Orientierung für die Beratung von Zugewanderten in Bielefeld

  „dito“ ist ein digitales Informations-Tool für die Beratung von zugewanderten Personen in den Bereichen Sprache und Arbeit.

  Mehr Informationen finden Sie hier.

  Integration Point der Agentur für Arbeit

  Arbeits- und Ausbildungsmarktberatung für Geflüchtete und Personen mit Sprachförderbedarf.

  Integration Point der Agentur für Arbeit
  Werner-Bock-Str. 8
  33602 Bielefeld

  Agentur für Arbeit: Informationen für Menschen aus dem Ausland

   

  Agentur für Arbeit

  Die Agentur für Arbeit kümmert sich um die Vermittlung von Arbeitsplätzen und kann auch bei der Berufswahl helfen. Auf der Homepage finden Sie eine Übersicht über die bestehenden Angebote.

  Agentur für Arbeit
  Werner-Bock-Str. 8
  33602 Bielefeld

  Agentur für Arbeit: Jobsuche

  Agentur für Arbeit: Informationen für Menschen aus dem Ausland

  Jobcenter Arbeitplus Bielefeld Zuwanderungsteam

  Das Zuwanderungsteam ist spezialisiert auf die Beratung von Neuzugewanderten mit ALG II-Anspruch.

  Jobcenter Arbeitplus Bielefeld
  Zuwanderungsteam 668
  Herforder Str. 67
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0521-55617-0

  Jobcenter Arbeitplus

   

  Regionale Personalentwicklungsgesellschaft REGE mbH

  Die REGE hilft Ihnen, berufliche Perspektiven zu entwickeln. Sie werden unterstützt mit Coaching und Qualifizierung. Gemeinsam mit Ihnen wird eine Strategie erarbeitet, um Sie (wieder) ins Berufsleben zu bringen.

  Regionale Personalentwicklungsgesellschaft REGE
  Herforder Str. 73
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0521-96220

  REGE

  dito