Doradztwo dla nowo przybyłych

  Tutaj znajdą Państwo ważne informacje i pomoc dotyczącą procedury przyznania azylu oraz przyjazdu i pobytu w Bielefeld. Na przykład informacje dotyczące wsparcia finansowego, kontaktu z instytucjami, mieszkania czy spraw osobistych.

  AK Asyl e.V.

  Tutaj otrzymają Państwo pomoc w razie pytań dotyczących doradztwa w zakresie procedur oraz przygotowania do wysłuchania w BAMF. Ponadto oferowane jest tutaj także doradztwo w szczególności dla nieletnich uchodźców bez towarzystwa osób dorosłych.

  AK Asyl e.V.
  Friedenstr. 4-8
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0521 5465150

  AK Asyl

   

  DRK Soziale Dienste OWL gGmbH

  Tutaj uzyskają Państwo pomoc w sprawach związanych z doradztwem w zakresie procedur, a także odpowiedzi na pytania związane z procedurą przyznania azylu.

  DRK Soziale Dienste OWL gGmbH
  August-Bebel-Str. 8
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0521 529980

  DRK Sozial

  Urząd ds. Świadczeń Socjalnych – Urząd ds. Opieki Społecznej, Wydział ds. Uchodźców

  Tutaj otrzymają Państwo pomoc, jeżeli zostali Państwo przysłani do Bielefeld. Na przykład przy składaniu wniosku o świadczenia finansowe, w razie problemów zdrowotnych lub rodzinnych. Ponadto uzyskają Państwo tutaj wsparcie przy poszukiwaniu miejsca w szkole/placówce dziennej opieki nad dziećmi oraz mieszkania.

  Stadt Bielefeld
  Amt für soziale Leistungen – Sozialamt
  Niederwall 23
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0521 51-3297

  Wydział ds. Uchodźców

  PARTOPRENU (Związek opieki społecznej dla robotników – Zrzeszenie Okręgowe Bielefeld – Poradnia)

  Tutaj otrzymają Państwo pomoc, jeżeli przybyli Państwo z kraju europejskiego. Na przykład podczas wizyt w urzędach, w formie wsparcia przy poszukiwaniu mieszkania oraz miejsca w szkole/placówce dziennej opieki nad dziećmi.

  Arbeiterwohlfahrt Kreisverband e.V.
  Beratungsstelle PARTOPRENU
  Zimmerstraße 8
  33602 Bielefeld

  PARTOPRENU

  Związek opieki społecznej dla robotników – Zrzeszenie Okręgowe Bielefeld Ogólne Doradztwo dla Imigrantów

  Tutaj otrzymają Państwo pomoc, jeżeli mieszkają Państwo w Niemczech dłużej niż 3 lata lub posiadają prawo do azylu. Przykładowo w zakresie takich kwestii, jak pobyt, świadczenia socjalne, mieszkanie i sprawy osobiste. Organizacja AWO ma swoje oddziały w różnych miejscach w Bielefeld, na przykład w ratuszu.

  Ogólne doradztwo dla imigrantów

  Związek Caritas Dziekanatu Bielefeld

  Tutaj otrzymają Państwo pomoc na przykład w sprawach związanych ze statusem i prawem do świadczeń, w zakresie kontaktu z urzędami i instytucjami i w sprawach osobistych.

  Fachdienst für Integration und Migration des Caritasverbandes Bielefeld
  Turnerstr. 4
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0521 9619160

  Wydział ds. Integracji i Imigracji

   

  DRK Soziale Dienste OWL gGmbH

  Tutaj otrzymają Państwo pomoc na przykład w sprawach związanych ze statusem i prawem do świadczeń, w zakresie kontaktu z urzędami i instytucjami i w sprawach osobistych.

  DRK Soziale Dienste OWL gGmbH
  August-Bebel-Str. 8
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0521 529980

  DRK Soziale Dienste OWL

  Diakonia Bielefeld

  Tutaj otrzymają Państwo pomoc na przykład w sprawach związanych ze statusem i prawem do świadczeń, w zakresie kontaktu z urzędami i instytucjami i w sprawach osobistych.

  Diakonie für Bielefeld
  Kreuzstr. 19a
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0521 988892430 / 0160 7874853

  Diakonia Bielefeld

  Pomoc dla młodych imigrantów

  Tutaj otrzymają Państwo pomoc, jeżeli mają Państwo między 16 a 27 lat. Na przykład wsparcie w kwestiach językowych, szkolnych, zawodowych i socjalnych.

  JMD für Neuzugewanderte im Alter von 16 bis 27 Jahren
  Arndstr. 6-8
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0521 1365722

  JMD

   

  Międzynarodowy Ośrodek Spotkań Friedenshaus (IBZ)

  Tutaj otrzymają Państwo pomoc na przykład w sprawach związanych ze statusem i prawem do świadczeń, w zakresie kontaktu z urzędami i instytucjami i w sprawach osobistych.

  IBZ
  Teutoburger Str. 106
  33607 Bielefeld
  Tel.: 0521 5219030

  IBZ Bielefeld

  Doradztwo dla dorosłych imigrantów

  Tutaj otrzymają Państwo pomoc, jeżeli mają Państwo ponad 27 lat i prawo pobytu lub perspektywę uzyskania prawa pobytu. Na przykład indywidualne doradztwo na różne tematy.

  MBE 
  Arndstr. 6-8
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0521 1365722

  MBE

  DRK Kreisverband e.V. OWL gGmbH – Doradztwo w zakresie wyjazdu i perspektyw

  Tutaj otrzymają Państwo pomoc, jeżeli grozi Państwu wydalenie z kraju lub jeżeli z przyczyn osobistych wracają Państwo do swojego kraju pochodzenia. Otrzymają Państwo tutaj informacje na temat aktualnej sytuacji w kraju pochodzenia, niezbędnych dokumentów podróżnych, biletów lotniczych i kolejowych oraz pomocy na start w kraju pochodzenia. Otrzymają Państwo także wsparcie w sprawach urzędowych. Każda porada jest dobrowolna i nie wyczerpuje wszystkich możliwości.

  Deutsches Rotes Kreuz (DRK)
  August-Bebel-Str. 8
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0521 529980

  Doradztwo w zakresie wyjazdu i perspektyw