Nauka języka niemieckiego

  W Bielefeld jest wiele możliwości nauki języka niemieckiego.

  Mogą Państwo uczęszczać na kursy integracyjne, zawodowe kursy językowe lub kursy językowe związane ze studiami.

  Tutaj podano więcej informacji.

  Kursy integracyjne i kursy alfabetyzacji składają się z części językowej i części orientacyjnej i obejmują kilkaset godzin lekcyjnych.
  Więcej informacji na temat kursów integracyjnych i kursów alfabetyzacji można znaleźć tutaj (kursy integracyjne) i tutaj (kursy alfabetyzacji).

  BAMF: graficzne zestawienie kursów integracyjnych

  BAMF: kursy integracyjne

  dito: cyfrowe narzędzie informacyjne dot. języka i pracy

  Kursy integracyjne dla młodzieży (18-27 lat)

  W Bielefeld oferowane są także kursy integracyjne przeznaczone dla młodzieży i młodych dorosłych.
  Więcej informacji na temat kursów integracyjnych dla młodzieży można znaleźć tutaj

   

  Kursy dla rodziców i kobiet

  Na kursach dla kobiet i rodziców poruszane są ważne tematy, jak niemiecki system kształcenia i placówki oświatowe.
  Więcej informacji na temat kursów dla rodziców i kobiet można znaleźć tutaj (rodzice) i tutaj (kobiety).

   

  Zawodowe kursy językowe (DeuFöV)

  Po kursie integracyjnym istnieje możliwość uczęszczania na kurs językowy DeuFöV (poziomy A2, B1, pomostowy B2, B2, C1 oraz kursy specjalne, jak akademickie zawody medyczne i paramedyczne oraz kursy branżowo-techniczne).
  Więcej informacji na temat zawodowych kursów językowych można znaleźć tutaj.

   

  Kursy językowe dla osób pracujących i praktykantów

  Także osoby pracujące i praktykanci mogą brać udział w kursach równolegle do wykonywania zawodu. Uprawnienia można uzyskać poprzez BAMF. Możliwe jest zwolnienie z kosztów w ramach określonych granic dochodu.
  Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z BAMF, Agencją Pracy lub Ośrodkiem Pracy Arbeitplus Bielefeld.

  Agencja Pracy: informacje na temat nauki języka

  Kursy języka niemieckiego dla uchodźców na Uniwersytecie Bielefeld

  Uchodźcom, którzy spełniają warunki do rozpoczęcia studiów lub którzy studiowali już w swoim kraju, Uniwersytet Bielefeld oferuje bezpłatne kursy dla uchodźców. Warunkiem jest uprawnienie do podjęcia studiów, potwierdzenie statusu pobytu lub statusu uchodźcy oraz potwierdzenia uczęszczania na pierwszy kurs językowy. Więcej informacji na temat kursów języka niemieckiego na uniwersytecie można znaleźć tutaj.

   

  Nauczyciele Plus

  Program „Lehrkräfte Plus“ jest skierowany przede wszystkim do nauczycieli będących uchodźcami oraz do nauczycieli z państw spoza Europy.
  Program składa się z następujących modułów:

  • Intensywny kurs języka niemieckiego (egzamin TestDaF/C1)
  • Kwalifikacje pedagogiczno-interkulturowe
  • Oferty specjalistyczne i dydaktyczne
  • Praktyczne doświadczenie w szkole pod opieką nauczyciela jako mentora
  • Doradztwo w zakresie perspektyw zawodowych w kontekście szkolnym

  Więcej informacji można znaleźć tutaj.

  Spotkania językowe dla imigrantów uczących się języka są skierowane do osób, które posiadają podstawową znajomość języka niemieckiego. Gminne spotkania językowe są oferowane w wielu miejscach w Bielefeld i organizowane przez różne instytucje (AWO, Diakonie Verband Brackwede, Diakonie Bielefeld, Caritas, Gesellschaft für Sozialarbeit, Evangelischer Kirchenkreis).

  REGE mbH | Sprachband-Koordination
  Gadderbaumer Str. 3
  33602 Bielefeld
  Tel. 0521 9622-109

  Sprachband REGE

   

   

  W ramach projektu „Sprachband-Koordination Bielefeld“ organizacja REGE mbH wspiera osoby, które chcą uczyć się języka niemieckiego, w odpowiednim wykorzystaniu oferty kursów językowych w sposób efektywny czasowo. W trakcie procesu nauki języka uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia i organizacji przejść między kursami.
  Warunkiem zakwalifikowania do projektu jest pobieranie zasiłku dla bezrobotnych II [Arbeitslosengeld II], świadczeń według ustawy o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl (Asylbewerberleistungsgesetz) lub zaświadczenie dotyczące aktywacji i pośrednictwa (AVGS) z Agencji Pracy.

  REGE mbH | Sprachband-Koordination
  Gadderbaumer Str. 3
  33602 Bielefeld
  Tel. 0521 9622-109

  Sprachband REGE

  Więcej informacji:
  Goethe Institut
  BAMF

  Język niemiecki online:

  50 languages (App)

  Deutsche Welle interaktiv

  Jicky – Deutsch lernen für Flüchtlinge

  Ankommen

  Lingolia ( Grammatik Die Grammatik oder auch Sprachlehre bezeichnet in der Sprachwissenschaft jede Form einer systematischen Sprachbeschreibung. Dabei steht der Begriff der Grammatik einmal für das Regelwerk selbst, auf der anderen Seite aber auch für die Theorie über eine bestimmte Sprache oder Sprachfamilie. )

  Reverso (Übersetzer)

  Pons (Wörterbuch & Vokabeltrainer)

  Languageguide (Bildwörterbuch)

  Learn German (Vokabel-Videos)