Nauka języka niemieckiego

  W Bielefeld jest wiele możliwości nauki języka niemieckiego.

  Mogą Państwo uczęszczać na kursy integracyjne, zawodowe kursy językowe lub kursy językowe związane ze studiami.

  Tutaj podano więcej informacji.

  Kursy integracyjne i kursy alfabetyzacji składają się z części językowej i części orientacyjnej i obejmują kilkaset godzin lekcyjnych.
  Więcej informacji na temat kursów integracyjnych i kursów alfabetyzacji można znaleźć tutaj (kursy integracyjne) i tutaj (kursy alfabetyzacji).

  BAMF: graficzne zestawienie kursów integracyjnych

  BAMF: kursy integracyjne

  dito: cyfrowe narzędzie informacyjne dot. języka i pracy

  Kursy integracyjne dla młodzieży (18-27 lat)

  W Bielefeld oferowane są także kursy integracyjne przeznaczone dla młodzieży i młodych dorosłych.
  Więcej informacji na temat kursów integracyjnych dla młodzieży można znaleźć tutaj

   

  Kursy dla rodziców i kobiet

  Na kursach dla kobiet i rodziców poruszane są ważne tematy, jak niemiecki system kształcenia i placówki oświatowe.
  Więcej informacji na temat kursów dla rodziców i kobiet można znaleźć tutaj (rodzice) i tutaj (kobiety).

   

  Zawodowe kursy językowe (DeuFöV)

  Po kursie integracyjnym istnieje możliwość uczęszczania na kurs językowy DeuFöV (poziomy A2, B1, pomostowy B2, B2, C1 oraz kursy specjalne, jak akademickie zawody medyczne i paramedyczne oraz kursy branżowo-techniczne).
  Więcej informacji na temat zawodowych kursów językowych można znaleźć tutaj.

   

  Kursy językowe dla osób pracujących i praktykantów

  Także osoby pracujące i praktykanci mogą brać udział w kursach równolegle do wykonywania zawodu. Uprawnienia można uzyskać poprzez BAMF. Możliwe jest zwolnienie z kosztów w ramach określonych granic dochodu.
  Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z BAMF, Agencją Pracy lub Ośrodkiem Pracy Arbeitplus Bielefeld.

  Agencja Pracy: informacje na temat nauki języka

  Kursy języka niemieckiego dla uchodźców na Uniwersytecie Bielefeld

  Uchodźcom, którzy spełniają warunki do rozpoczęcia studiów lub którzy studiowali już w swoim kraju, Uniwersytet Bielefeld oferuje bezpłatne kursy dla uchodźców. Warunkiem jest uprawnienie do podjęcia studiów, potwierdzenie statusu pobytu lub statusu uchodźcy oraz potwierdzenia uczęszczania na pierwszy kurs językowy. Więcej informacji na temat kursów języka niemieckiego na uniwersytecie można znaleźć tutaj.

  Kursy niemieckiego na uniwersytecie

  Kursy języka niemieckiego w Wyższej Szkole Zawodowej w Bielefeld

   

  Nauczyciele Plus

  Program „Lehrkräfte Plus“ jest skierowany przede wszystkim do nauczycieli będących uchodźcami oraz do nauczycieli z państw spoza Europy.
  Program składa się z następujących modułów:

  • Intensywny kurs języka niemieckiego (egzamin TestDaF/C1)
  • Kwalifikacje pedagogiczno-interkulturowe
  • Oferty specjalistyczne i dydaktyczne
  • Praktyczne doświadczenie w szkole pod opieką nauczyciela jako mentora
  • Doradztwo w zakresie perspektyw zawodowych w kontekście szkolnym

  Więcej informacji można znaleźć tutaj.

  Spotkania językowe dla imigrantów z potrzebą wsparcia nauki języka niemieckiego skierowane są do osób, które posiadają podstawową znajomość języka niemieckiego. Gminne spotkania językowe odbywają się w rożnych placówkach w Bielefeld i są oferowane przez różne organizacje (AWO, Diakonie Verband Brackwede, Diakonie Bielefeld, Caritas, Gesellschaft für Sozialarbeit, Evangelischer Kirchenkreis). Więcej informacji na temat spotkań językowych znajdziecie na stronie www.dito-bielefeld.de.

   

   

  Program „Kompetenzwerk Arbeit und Sprache“ powstał jako kooperacja między REGE mbH i AWO w imieniu Jobcenter Arbeitplus w Bielefeld. Kwalifikacja osób do programu „Kompetenzwerk Arbeit und Sprache“ następuje za pośrednictwem Jobcenter. Propozycja jest skierowana do osób, które potrzebują wsparcia w nauce języka niemieckiego i nie mają ukończonych dziewiętnastu lat. Działania w ramach programu obejmują nie tylko koordynację kursów wsparcia nauki języka na obszarze miasta Bielefeld, ale również obszerne i całościowe wsparcie integracyjne dla uczestników. W dwóch placówkach w Bielefeld, Otto-Brenner-Straße 247 i Gadderbaumer Straße 3, REGE mbH oferuje różne spotkania dla uczestników: kawiarnie integracyjne, warsztaty, porady, korepetycje, oferty nauki, itd.

  REGE mbH | Kompetenzwerk Arbeit und Sprache
  Otto-Brenner-Straße 247
  33604 Bielefeld
  Tel.: 0521 9622-195

  Kompetenzwerk Arbeit und Sprache

  Więcej informacji:
  Goethe Institut
  BAMF

  Język niemiecki online:

  50 languages (App)

  Deutsche Welle interaktiv

  Jicky – Deutsch lernen für Flüchtlinge

  Ankommen

  Deutsch lernen (Sprachnudel.de)

  Lingolia ( Grammatik Die Grammatik oder auch Sprachlehre bezeichnet in der Sprachwissenschaft jede Form einer systematischen Sprachbeschreibung. Dabei steht der Begriff der Grammatik einmal für das Regelwerk selbst, auf der anderen Seite aber auch für die Theorie über eine bestimmte Sprache oder Sprachfamilie. )

  Reverso (Übersetzer)

  Pons (Wörterbuch & Vokabeltrainer)

  Languageguide (Bildwörterbuch)

  Learn German (Vokabel-Videos)