Szkoła

  Są Państwo od niedawna w Niemczech i chcą zapisać swoje dziecko do właściwej szkoły?

  Tutaj znajdą Państwo adresy placówek, które udzielają pomocy.

  W zależności od wieku dziecka / dzieci pomocy w znalezieniu odpowiedniej szkoły mogą udzielić różne placówki: Komunalne Centrum Integracji (Kommunales Integrationszentrum – KI) i REGE mbH.

  Ponadto konsultacji dotyczących niemieckiego systemu szkolnictwa udziela także Urząd ds. Edukacji (Schulamt) oraz Regionalna Poradnia Szkolna miasta Bielefeld (Regionale Schulberatungsstelle der Stadt Bielefeld).

  Komunalne Centrum Integracji

  Wszystkie objęte obowiązkiem szkolnym dzieci imigrantów do 16 roku życia mogą tutaj uzyskać porady i informacje na temat odpowiednich szkół.

  Stadt Bielefeld
  Kommunales Integrationszentrum
  Niederwall 23
  33602 Bielefeld

  Doradztwo dotyczące szkolnictwa

  Wielojęzyczne broszury

  REGE mbH

  Młodzież od 16 roku życia objęta obowiązkiem nauki w szkole zawodowej może uzyskać tutaj porady w zakresie edukacji oraz informacje na temat międzynarodowych klas wspierających w szkołach zawodowych.

  Beratungsstelle Rege mbH
  Herforder Str. 73
  33602 Bielefeld

  Poradnia Rege

  Urząd ds. Edukacji Bielefeld

  Urząd ds. Edukacji dba o to, aby wszystkie objęte obowiązkiem szkolnym dzieci imigrantów miały do dyspozycji miejsca w szkole ze wsparciem w nauce języka niemieckiego.

  Stadt Bielefeld
  Schulamt
  Niederwall 23
  33602 Bielefeld

  Urząd ds. Edukacji Bielefeld

  Regionalna Poradnia Szkolna miasta Bielefeld

  Oferty poradni regionalnej obejmują wszystkie tematy związane z psychologią szkolną i są skierowane nie tylko do uczniów, ale także rodziców.

  Stadt Bielefeld
  Regionale Schulberatungsstelle
  Turnerstr. 5-9
  33602 Bielefeld

  Regionalna Poradnia Szkolna

  W Niemczech system szkolnictwa jest uregulowany głównie w krajach związkowych. Oferta edukacyjna w Nadrenii Północnej-Westfalii jest bardzo różnorodna. Wszyscy uczniowie powinni uzyskać możliwość kształcenia zgodnie ze swoimi zdolnościami i zainteresowaniami.

  System szkolnictwa jest tutaj podzielony na etapy (szkoła pierwszego stopnia, szkoła drugiego stopnia I, szkoła drugiego stopnia II) i rodzaje szkół. Obejmuje on szkołę podstawową, szkołę główną, szkołę realną, szkołę średnią, zespół szkół, gimnazjum i szkołę specjalną.

  Źródło: www.schulministerium.nrw.de

  Najpierw dzieci uczęszczają od 1 do 4 klasy do szkoły podstawowej. Następnie uczęszczają do klasy od 5 do 10 w szkole kolejnego poziomu. Potem idą do szkoły zawodowej lub gimnazjalnej.

  Więcej informacji na temat poszczególnych rodzajów szkół podano tutaj:

  Ministerstwo Edukacji NRW

  Według ustawy o szkolnictwie w Nadrenii Północnej-Westfalii dziecko zostaje objęte obowiązkiem szkolnym w roku, w którym do 30 września ukończy ono sześć lat. Nowy rok szkolny zawsze rozpoczyna się latem danego roku. Dzieci i młodzież uczęszczają do szkoły co najmniej przez dziesięć lat. Obowiązek szkolny obowiązuje do roku szkolnego, w którym uczniowie ukończą 18 rok życia.

  Tutaj znajdziecie (też wielojęzyczne) informacje o zmianie szkoły podstawowej na szkołę średnią.

  Dokąd po szkole podstawowej?

  Filmik informacyjny (wielojęzyczny)