Studia

  Jeżeli chcą Państwo rozpocząć w Niemczech studia lub musieli Państwo przerwać studia w swoim kraju ojczystym i chcieliby je Państwo dokończyć, w Bielefeld istnieje wiele możliwości.

   

  Studenci z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z kilku innych krajów mogą wjechać do Niemiec bez wizy.
  Wszyscy inni zagraniczni studenci z reguły muszą posiadać wizę – przede wszystkim wówczas, gdy chcą pozostać w Niemczech dłużej niż trzy miesiące. Wizę należy przedłożyć po przyjeździe w Urzędzie ds. Cudzoziemców (Ausländerbehörde) i przekształcić w pozwolenie na pobyt w celu odbycia studiów.

  Universität Bielefeld – International Office
  Universitätsstraße 25
  33615 Bielefeld
  Tel: 0521/1066975
  E-mail: io@uni-bielefeld.de

  International Office

   

  Uchodźcy, którzy musieli przerwać studia, mogą kontynuować je na Uniwersytecie Bielefeld lub rozpocząć nowe studia.

  Wszystkie informacje podano tutaj:

  Universität Bielefeld
  Clearingstelle für Geflüchtete
  und Studium
  Universitätsstraße 25
  33615 Bielefeld
  Tel. 0521/106-67542
  E-mail: refugees@uni-bielefeld.de

  Clearingstelle Uni Bielefeld

  Dla zagranicznych studentów i uchodźców, którzy chcą kontynuować i/lub podjąć studia, dostępne są indywidualne konsultacje w Akademickim Urzędzie ds. Cudzoziemców (Akademisches Auslandsamt).
  Studenci, którzy są uchodźcami, mogą korzystać ze wsparcia i w razie pytań lub problemów zwrócić się do tamtejszych osób kontaktowych.

   

  Fachhochschule Bielefeld
  Akademisches Auslandsamt
  Interaktion 1
  33619 Bielefeld
  Tel. 0521/1067764
  E-Mail: sandra.schoess@fh-bielefeld.de

  International Office FH

  W bazie danych „Anabin” znajdą Państwo informacje na temat uznawania zagranicznych dyplomów. „Anabin” ułatwia także urzędom, pracodawcom i osobom prywatnym zakwalifikowanie zagranicznego świadectwa w ramach niemieckiego systemu kształcenia.

  Anabin