Maddi yardımlar

  Herhangi bir işte çalışmıyorsanız ve kendinize ait maddi geliriniz yoksa, maddi destek başvurusunda bulunabilirsiniz.

  Oturum durumunuza göre çeşitli yardımlardan faydalanma hakkınız bulunmaktadır.

  Aşağıda, gerekmesi halinde hangi maddi yardımlar için başvuruda bulunabileceğiniz belirtilmiştir.

  Oturum iznine sahip olup böylelikle Almanya’da ikamet etme hakkına sahip olan ve geçen iki yıl içerisinde en az 12 ay sosyal sigorta yükümlüsü olarak çalışmış olan kişiler, Alman Sosyal Güvenlik Yasası III (SGB III) uyarınca Almanya vatandaşları gibi Arbeitslosengeld I olarak tanımlanan işsizlik parasını alma hakkına sahiptirler. Alacakları işsizlik maaşının miktarı işsiz olmadan önce çalıştıkları işten aldıkları maaşın yüksekliğine bağlıdır.

  Maddi yardımlardan faydalanan kişilerin Bielefeld kartı gibi yardım imkânları veya eğitim ve yaşama katılım hizmetleri (BuT) gibi diğer yardımları alma hakları bulunur.

  İşsizlik maaşı I (ALG I) yalnızca işsizlik kaydı yaptırdıktan sonra ödenir. İş sözleşmesinin bitiminden en geç 3 ay önce İş Kurumuna (Agentur für Arbeit) şahsen işsizlik başvurusu yapmak zorundasınız. Kısa süreli işten çıkma durumunda 3 günlük bir müddet verilmektedir.

  Bielefeld İş Kurumu
  Werner-Bock-Str. 8
  33602 Bielefeld

  Bielefeld İş Kurumu

   

  Avrupa Birliği Vatandaşları: Halihazırda Almanya’da yaşamayan ve çalışmış olmayan Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarının Almanya yaşadıkları ilk beş yıl boyunca sosyal yardım alma hakları yoktur. Yine iş bulmak için Almanya’da ikamet edenlerin de işsizlik maaşı II alma hakları bulunmamaktadır. Bunlara rağmen devlet desteğine muhtaç olanlar, bu desteğe kendi ülkelerinde başvurmak zorundadırlar.

  Sığınmacılar ve üçüncü ülke vatandaşları: İltica davası süresince verilen sığınmacı ikamet iznine sahip olan kişiler, yabancılar dairesi ve iş kurumu (Arbeitsagentur) onay verirse üç ay sonra çalışmaya başlayabilirler. Sığınmacı ikamet izni sahiplerinin normalde Alman Sosyal Güvenlik Kanunu II (SGB II) uyarınca sosyal yardım hizmeti alma hakları yoktur.

  Oturum iznine sahip olan kişiler ise sahip oldukları oturum izninin türüne göre SGB II uyarınca sosyal yardım hizmetleri alma veya bunlara erişme hakları bulunur. Her iki durumda hak sahibi olup olmadığınız iş bulma merkezinde (Jobcenter) belirlenir.

  “Düzenli gereksinim” hakkınız olan para miktarını belirler. Bu düzenli gereksinim hane halkından olan her kes için ayrı ayrı belirlenir.

  İş Bulma Merkezi (Jobcenter) konut kirası ve ısıtma giderlerini karşılamakla yükümlüdür. Burada önemli olan konutun kalacak kişilere “uygun” olmasıdır (konutun büyüklüğü ve kira giderleri bakımından).

  25 yaşından büyük yetişkinler için:

  Bielefeld İş Bulma Merkezi -Artı İş
  Göçmenlik Ekibi
  (Zuwanderungsteam)
  Herforderstr. 67
  33602 Bielefeld
  Bielefeld İş Bulma Merkezi -Artı İş

  25 yaşın altında olan genç yetişkinler için:

  Bielefeld Genç Meslek Dairesi
  (Jugendberufsagentur Bielefeld)
  Herforder Str. 71
  33602 Bielefeld

  Genç Meslek Dairesi

   

  Almanya’ya iltica talebinde bulunanlar, iltica davaları devam ettiği sürece ve belki iltica başvurusunun reddedilmesinden sonra dahi, Sığınmacı Sosyal Yardım Kanunu (AsylbLG) uyarınca yardım alırlar.

  Günlük hayattaki temel ihtiyaçlarının giderilmesi için verilen bu maddi yardımlara Sosyal Hizmetler Dairesi (Sozialamt) nezdinde başvurulması gerekmektedir. Orada, size verilen yardımın kapsamı ve verilme koşulları hakkında bilgi de alırsınız.

  Aşağıdaki internet bağlantısına tıkladığınızda muhatap kişileriniz ve çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

  Stadt Bielefeld
  Amt für soziale Leistungen – Sozialamt
  Niederwall 23
  33602 Bielefeld

  Sosyal Hizmetler Dairesi

  Bielefeld kartı kredi kartı formatında bir tür kimlik belgesidir. Bielefeld kartı ile otobüs ve raylı taşıtlar için indirimli bir aylık bilet (sosyal bilet) alabilirsiniz. Bunun yanı sıra Bielefeld’in yüzme havuzlarına veya müzelerine ücretsiz giriş yapabilirsiniz. Bielefeld kartı ile Bielefelder Tafel (yiyecek), Die Ankleide (giyecek) ve GAB (iş ve meslek kuruluşu) gibi kuruluşların yardımlarından yararlanabilirsiniz.

  Bielefeld Kartı’nı sosyal yardım hizmetleri alıyorsanız veya gelirinizin düşük olması halinde alırsınız.

  Dayanışma Evi
  Prinzenstr. 1
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0521 3057551

  Bielefeld Kartı

  Bielefeld Kartı Broşürü

  Çocuk parası

  Çocuklar için doğumlarından 18 yaşını doldurana kadar çocuk parasına başvurulabilir.

  Avrupa Birliği Vatandaşları çocuk parasına başvurma hakkına sahiptir.

  Sığınmacılar ise yalnızca iltica başvuruları hakkında olumlu karar vermişse çocuk parasına başvurma hakkına sahip olurlar.

  İş Kurumu – Aile Kasası
  Werner-Bock-Str. 8
  33602 Bielefeld
  Tel.: 0800 4555530

  Bielefeld Aile Kasası

  Çocuk ek ödeneği

  Gelirin ebeveynlerin evinde yaşayan 25 yaş altındaki çocukların geçimini sağlamaya yetmeyeceği kadar düşük olması durumunda çocuk ek ödeneğine başvurulabilir.

  Ancak: Aynı zamanda sosyal yardım veya Sığınmacı Sosyal Yardım Kanunu (AsylbLG) uyarınca sosyal yardım alınıyorsa çocuk ek ödeneğine başvurulamaz.

  İş Kurumu – Aile Kasası
  Werner-Bock-Str. 8
  33602 Bielefeld

  Bielefeld Aile Kasası

  Eğitim ve yaşama katılma (BuT)

  Konut kira yardımı, çocuk ek ödeneği, işsizlik parası II (ALG II), Sığınmacı Sosyal Yardım Kanunu (AsylbLG) uyarınca yardım hizmetleri veya sosyal yardım alma hakkınız varsa eğitim ve yaşama katılma hizmetlerine başvurabilirsiniz. Eğitim ve yaşama katılma hizmetleri ile örneğin sınıf gezilerinin, okul gezilerinin, ders yardımlarının ve hatta okuldaki ya da kreşteki öğle yemeklerinin giderleri karşılanır. Bunun için yalnızca erkenden bir başvuru yapılması gereklidir.

  Bielefeld Genç Meslek Dairesi
  (Jugendberufsagentur Bielefeld)
  Herforder Str. 71
  33602 Bielefeld

  Eğitim ve yaşama katılma

  Ebeveyn parası

  Temel ebeveyn parası ile annenin ya da babanın doğumdan sonra iş bölümü yaparak çocuklarına bakan aileler desteklenir.

  Böylelikle ebeveynler, çocuk nedeniyle kaybettikleri net gelirin yüzde 67’sine kadar gelir kesintisi denkleştirmesi alırlar.
  Çocuklarının doğumundan önce işsiz olan ebeveynler 300 Euro tutarında ebeveyn parası alırlar.
  Ebeveyn parası normalde 12 aylık bir süre için ödenir.

  Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin ve İsviçre’nin vatandaşları Almanya’da yaşıyor ve çalışıyorlarsa ebeveyn parası alma hakkına sahiptirler.
  Yabancı ülke vatandaşları çalışma hakkı da sağlayan bir oturum iznine sahipseler ve Almanya’da sürekli olarak ikamet ediyorlarsa ebeveyn parasına başvurabilirler.
  Sığınma başvurusunda bulunmuş olanlar veya İkamet Müsamaha Belgesine (Duldung) sahip olanlar, ebeveyn parası alma hakkına sahiptirler.

  Bielefeld Belediyesi
  Gençlik ve Aile Kurumu – Gençlik Dairesi
  Niederwall 23
  33602 Bielefeld

  Ebeveyn parası

   

  Konut kira yardımı

  Konut kira yardımı kira desteği parasıdır. Konut kira yardımı alma hakkına sahip olup olmadığınızı Sosyal Hizmetler Dairesine (Sozialamt) sorabilirsiniz.

  Sığınmacı Sosyal Yardım Kanunu (AsylbLG) uyarınca yardım hizmetleri veya işsizlik parası II (ALG II) alıyorsanız konut kira yardımı hakkına sahip değilsiniz. Çünkü kira giderleriniz zaten bu hizmetler bünyesinde hesaplanmıştır.

  Bielefeld Belediyesi
  Sosyal Hizmetler Dairesi – Sozialamt
  Niederwall 23
  33602 Bielefeld

  Konut kira yardımı